Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Tuyên Trần " Luận án tốt nghiệp của tôi "

Thích viết về thời trang, nhưng lúc nào tôi cũng bị đau đầu và luôn suy nghĩ về việc : viết cái gì, cho ai đọc,  viết như thế nào ?.Tóm lại là cứ loạn hết cả lên !

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Kiel cô ấy mê thời trang

Cô ấy tên là Ly hơn tôi vài khóa khi còn học tại trường đại học, mê thời trang số 1 khoa Báo và còn ôm mộng làm nhà thiết kế, biên tập viên thời trang. Rồi cuối cùng cô ấy cũng thành công cũng làm nhà thiết kế (tự may đồ và mặc suốt 1 thời gian), thế rồi cô ấy cũng trở thành biên tập viên thời trang của chương trình Thời trang & Cuộc sống chương trình duy nhất về thời trang của VTV hồi bấy giờ.